Πολυουρεθάνη 39mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.23mm
Πάχος 9mm
Καλυπτικότητα 39mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 90kg/m3 0,077 kg/m | 2,000 kg/m²

Πολυουρεθάνη 55mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 14mm
Καλυπτικότητα 55mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²

Πολυουρεθάνη 77mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 14mm
Καλυπτικότητα 55mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²