Διέλαση 27mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.23mm
Πάχος 8mm
Καλυπτικότητα 27mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 90kg/m3 0,077 kg/m | 2,000 kg/m²

Διέλαση 38mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 9mm
Καλυπτικότητα 38mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²

Διέλαση 40mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 9mm
Καλυπτικότητα 55mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²

Διέλαση 55mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 14mm
Καλυπτικότητα 55mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²

Διέλαση 77mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 19mm
Καλυπτικότητα 77mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²