Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 19mm
Καλυπτικότητα 77mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²