Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.27mm
Πάχος 14mm
Καλυπτικότητα 55mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 75kg/m3 0,161 kg/m | 2,930 kg/m²