Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος Λαμαρίνας 0.23mm
Πάχος 8mm
Καλυπτικότητα 27mm
Βάρος Φυλλαρακίου κανονικής πυκνότητας 90kg/m3 0,077 kg/m | 2,000 kg/m²