Αγαπώ ένα σπίτι όπου δεν βλέπω τίποτε το παραπανίσιο και όπου 
βρίσκω κάθε τι που είναι απαραίτητο.

 
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας
Ασφάλεια και άνεση έννοιες “απαραίτητες” για ένα σπίτι, μια εργασιακή εστία.