Η NEXUS είναι μία νεοσύστατη  εταιρία που εξειδικεύεται στην παραγωγή συστημάτων σήτας. Ιδρύθηκε  με συνεπή επαγγελματισμό και σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της.

Στελεχώνεται από άτομα με εμπειρία χρόνων στο αλουμίνιο, καθώς δεκαπέντε χρόνια δραστηριοποιούνται και στη παραγωγή ρολών αλουμινίου – PVC.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σε ένα χώρο 1.200τ.μ. Η άψογη αρχιτεκτονική του κτηρίου μας έδωσε τη δυνατότητα να οργανώσουμε υπερσύγχρονα τόσο το χώρο παραγωγής, της διοίκησης, το λογιστήριο και το τμήμα πωλήσεων.

Η επιλογή των α’ υλών  για την παραγωγή των προϊόντων μας έγινε μετά  από διεξοδική έρευνα στην αγορά, θέλοντας να παράγουμε σήτες πραγματικά αξιόπιστες και ανθεκτικές στην διάρκεια του χρόνου.

Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η καινοτομία είναι οι στόχοι της NEXUS.