ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 
Λόγω της ποιότητας των προϊόντων μας, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και την άριστη τεχνογνωσία του προσωπικ μας, τα συστήματα σήτας Nexus καλύπτονται από εγγύηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Η Εγγύηση σωστής λειτουργίας για τους πελάτες μας είμαι 24 μήνες.
 
Προορίζεται για αντικατάσταση ή και επισκευή των μη συμμορφούμενων με τις προδιαγραφές στοιχείου ή μέρος αυτού.

 
Δεν καλύπτονται φθορές λόγω καιρικών συνθηκών, λαθασμένη τοποθέτηση ή λανθασμένο χειρισμό.
Τέλος, για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά, δεν θεωρείται ευθύνη της εταιρείας Nexus. 


Με εκτίμηση


NEXUS IKE